RekursiivinenOptimoi:1:System.Reflection.TargetInvocationException: Property accessor 'Valmistajakoodi' on object 'KKC.KKCIntra.TTK.Tietueet.TuoteTietue' threw the following exception:'Object reference not set to an instance of an object.' ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at KKC.KKCIntra.TTK.Tietueet.KoodiTietueList.AnnaEnsimmainenKoodi(String otsikko) in C:\TFS\KKC\KKCIntra\KKC.KKCIntra\App_code\TTK\tietueet\listat\KoodiTietueList.cs:line 34 at KKC.KKCIntra.TTK.Tietueet.TuoteTietue.get_Valmistajakoodi() in C:\TFS\KKC\KKCIntra\KKC.KKCIntra\App_code\TTK\tietueet\oliot\TuoteTietue.cs:line 148 --- End of inner exception stack trace --- at System.ComponentModel.ReflectPropertyDescriptor.GetValue(Object component) at System.Web.UI.DataBinder.GetPropertyValue(Object container, String propName) at System.Web.UI.DataBinder.Eval(Object container, String[] expressionParts) at System.Web.UI.DataBinder.Eval(Object container, String expression) at System.Web.UI.TemplateControl.Eval(String expression) at ASP.pohjat_tuotetiedot_aspx.__DataBind__control427(Object sender, EventArgs e) in c:\www\www.kauppakartano.com\pohjat\tuotetiedot.aspx:line 620 at System.Web.UI.Control.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBind() at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBind() at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBind() at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBind() at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.WebControls.FormView.CreateChildControls(IEnumerable dataSource, Boolean dataBinding) at System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl.PerformDataBinding(IEnumerable data) at System.Web.UI.WebControls.FormView.PerformDataBinding(IEnumerable data) at System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.OnDataSourceViewSelectCallback(IEnumerable data) at System.Web.UI.DataSourceView.Select(DataSourceSelectArguments arguments, DataSourceViewSelectCallback callback) at System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.PerformSelect() at System.Web.UI.WebControls.BaseDataBoundControl.DataBind() at System.Web.UI.WebControls.FormView.DataBind() at System.Web.UI.WebControls.BaseDataBoundControl.EnsureDataBound() at System.Web.UI.WebControls.FormView.EnsureDataBound() at System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl.CreateChildControls() at System.Web.UI.Control.EnsureChildControls() at System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl.get_Controls() at KKC.KKCIntra.SEO.RekursiivinenOptimoi(Control cParent) in C:\TFS\KKC\KKCIntra\KKC.KKCIntra\App_code\INTS\SEO.cs:line 196
Pikahakujärjestelmän pöytäteline, Durable 5683, 10 taskulle - KauppaKartanoCom

LÄHETÄ VIESTI



Lähetä

TUOTELUOKAT