LÄHETÄ VIESTILähetä

TUOTELUOKAT
» Ensiapu
» Ergonomiahiiret
» Henkilösuojaimet
» Hiirialustat ja rannetuet
» Jalkatuet
» Kaapelikourut ja kaapelitarvikkeet
» Konseptitelineet
» Tikkaat & portaat


 

 

Mitä ergonomia on?


Se tutkii ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutusta ja tuottaa tietoja ja menetelmiä, joiden avulla järjestelmät, tehtävät ja ympäristö sovitetaan ihmisen ominaisuuksien, kykyjen ja tarpeiden mukaiseksi. Ergonomian tavoitteena on ihmisen turvallisuus, terveys ja hyvinvointi sekä toiminnan tehokkuus, laadukkuus ja sujuvuus.
 - Ote Ergonomiaoppaasta

Eli normaalisti sanottuna ergonomia tuotteissa tarkoittaa sitä, että ne rasittavat mahdollisimman vähän työtä tehdessä tai edistävät käyttäjän toimintaa vähemmällä kuormituksella. Esimerkiksi tuolissa on mukava istua ja siinä ei rasitu paikat tarpeettomasti (istuma asento vaikuttaa myös).


Ergonomiset tuotteet

Pöydät
 - tietokonepöydän leveys vähintään 120 cm ja syvyys yleensä 80 cm
 - kulmapöydissä keskikohta on syvempi
 - näppäimistötason ja pöytätason korkeus on 60-75 cm
 - jos työpöydän ääressä työskennellään myös seisten korkeuden säätövaran pitää ulottua 125 cm asti
 - jalkatila syvyyssuunnassa polvenkorkeudella vähintään 45 cm ja lattian tasossa 65 cm
  - leveyssuunnassa vapaata jalkatilaa vähintään 65 cm

Näytön sijoittamisen määrittää katseluetäisyys, joka on vähintään 40 cm mutta tavallisesti 60-75 cm.

Näppäimistön valinta
 - kontrollinäppäimien ja muiden erikoisnäppäimien sijoittelu on tuttu
 - tukeva eikä notku kirjoittaessa
 - pysyy hyvin paikoillaan
 - pieni koko voi olla eduksi mutta näppäinten ja niiden välien pitää olla riittävän suuria
 - multimedianäppäimistöistä ei pakosti ole hyötyä tavallisessa toimistotyössä

Hiiren valinta
 - laite sopiva käteen
 - käsivarren rentous ja suora ranne
 - laitteen kaikkiin painikkeisiin ulottuminen
 - intuitiivinen käyttö
 - riittävä tarkkuus sovelluksiin
 - yhteensopivuus

Eteenpäin kallistuvat istuimet
 * mahdollistaa avatun lantiokulman mikä tarkoittaa sitä että vartalon ja reisien välinen kulma on suoraa kulmaa suurempi esim. 130 astetta
 - satulamallinen istuin
    * toimistoissa tarkoitettu tavallista korkeamman pöydän yhteyteen
    * helppo liikkua pöydän äärellä ja jalkoja voi liikutella vapaasti
    * vaihtoehtoinen istuin normaalin istuimen ohella
 - polvituoli
    * vaikea liikkua paikasta toiseen
    * vaikea asettua ja nousta pois
    * vaihtoehtoinen istuin normaalin istuimen ohella

Taaksenojaava istuma-asento
 - selän kuormitus on pienimmillään
 - jos selkänojan kallistuskulma  on yli 30 astetta pystytasosta
  -> on suositeltavaa käyttää korkeudeltaan säädettävää niskatukea
 - ristiselän tukialue on noin 10-20 cm istuintasosta ylöspäin
   * kallistuksen lisääntyessä tukea tarvitaan vielä alempana

Työtuolin valinta
 - säätömahdollisuudet
 - muotoilu
 - materiaalivalinnat