RekursiivinenOptimoi:1:System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at ASP.app_controls_verkkokauppa_tuoteluettelocontrol_ascx.__DataBinding__control121(Object sender, EventArgs e) in c:\www\www.kauppakartano.com\App_Controls\Verkkokauppa\TuoteluetteloControl.ascx:line 149 at System.Web.UI.Control.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBind() at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBind() at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBind() at System.Web.UI.WebControls.GridView.CreateRow(Int32 rowIndex, Int32 dataSourceIndex, DataControlRowType rowType, DataControlRowState rowState, Boolean dataBind, Object dataItem, DataControlField[] fields, TableRowCollection rows, PagedDataSource pagedDataSource) at System.Web.UI.WebControls.GridView.CreateChildControls(IEnumerable dataSource, Boolean dataBinding) at System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl.PerformDataBinding(IEnumerable data) at System.Web.UI.WebControls.GridView.PerformDataBinding(IEnumerable data) at System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.OnDataSourceViewSelectCallback(IEnumerable data) at System.Web.UI.DataSourceView.Select(DataSourceSelectArguments arguments, DataSourceViewSelectCallback callback) at System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.PerformSelect() at System.Web.UI.WebControls.BaseDataBoundControl.DataBind() at System.Web.UI.WebControls.GridView.DataBind() at System.Web.UI.WebControls.BaseDataBoundControl.EnsureDataBound() at System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl.CreateChildControls() at System.Web.UI.Control.EnsureChildControls() at System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl.get_Controls() at System.Web.UI.WebControls.CompositeDataBoundControl.PerformDataBinding(IEnumerable data) at System.Web.UI.WebControls.GridView.PerformDataBinding(IEnumerable data) at System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.OnDataSourceViewSelectCallback(IEnumerable data) at System.Web.UI.DataSourceView.Select(DataSourceSelectArguments arguments, DataSourceViewSelectCallback callback) at System.Web.UI.WebControls.DataBoundControl.PerformSelect() at System.Web.UI.WebControls.BaseDataBoundControl.DataBind() at System.Web.UI.WebControls.GridView.DataBind() at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBind() at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBind() at System.Web.UI.WebControls.DataList.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.DataList.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.DataBind() at System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.EnsureDataBound() at System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.CreateChildControls() at System.Web.UI.Control.EnsureChildControls() at System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.get_Controls() at KKC.KKCIntra.SEO.RekursiivinenOptimoi(Control cParent) in C:\TFS\KKC\KKCIntra\KKC.KKCIntra\App_code\INTS\SEO.cs:line 196
Painetut lomakkeet - Painettuja lomakkeita - KauppaKartanoCom

LÄHETÄ VIESTILähetä

TUOTELUOKAT